Artykuł sponsorowany

Na czym polegają badania wytrzymałościowe?

Na czym polegają badania wytrzymałościowe?

Co to są badania wytrzymałościowe?

Badania wytrzymałościowe polegają na pomiarze właściwości fizycznych materiałów pod kątem ich wytrzymałości na różnego rodzaju obciążenia. Dzięki tym badaniom możliwe jest określenie, czy dany materiał spełnia wymagania stawiane mu przez standardy branżowe i specjalistyczne. W praktyce oznacza to, że badania te pozwalają na ocenę jakości i przydatności danego materiału do zastosowania w konkretnych warunkach eksploatacji.

Rodzaje badań wytrzymałościowych

W profesjonalnych laboratoriach, takich jak Centrum Badań i Rozwoju firmy Larkis, producenta wyrobów z silikonu i gumy, przeprowadza się szeroki zakres badań wytrzymałościowych. Należą do nich między innymi:

  1. badania niszczące (destrukcyjne):

- badania na rozciąganie polegające na określeniu wytrzymałości materiału na rozciąganie, granicy plastyczności, wydłużenia i innych parametrów

- badania na ściskanie polegające na określeniu wytrzymałości materiału na ściskanie i właściwościach związanych z tym obciążeniem

- badania zginania polegające na określeniu wytrzymałości materiału na zginanie, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych

  1. badania zmęczeniowe:

polegające na ocenie zachowania materiału lub konstrukcji pod wpływem cyklicznych obciążeń. Badania te pomagają określić trwałość materiału w warunkach zmęczenia.

W jakim celu przeprowadza się badania wytrzymałościowe?

Badania wytrzymałościowe wykonujemy w celu określenia mechanicznych własności materiałów. Sprawdzamy ich poziom odporności na określone parametry którym są poddawane. Wiedza na ten temat jest niezbędna w ocenie przydatności danego materiału w przemyśle  a wymogi co do wytrzymałości określają odpowiednie normy.

Badania wytrzymałościowe przeprowadzane są również w ramach prac nad nowymi technologiami produkcji. Dzięki nim możliwe jest ustalenie jakości wytwarzanych materiałów i wskazanie kierunku rozwoju.